Jolanta Czerniga

Osoba Pierwszego Kontaktu w Centrum „Więź”.

Przyjmuje zgłoszenia i kieruje zainteresowanych do odpowiedniego specjalisty. Koordynatorka wolontariatu i zajęć edukacyjnych dla dzieci, animator czasu wolnego, koordynatorka Akademii 50+, Klubów dla Rodzin oraz Wakacyjnych Turnusów dla Rodzin.

Kierownik administracyjno-biurowy w CPP „Więź”.

Ks. Krzysztof Naczk

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Jest dyplomowanym terapeutą Somatic Experiencing® pracując psychofizjologiczną metodą leczenia objawów traumy i chronicznego stresu. Obecnie w trakcie szkolenia obejmującego leczenie traumy rozwojowej w modelu NeuroAffective Relational Model™ (NARM™). Pracował przez kilka lat na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, warsztaty rozwoju osobistego oraz kursy i szkolenia w ramach Szkoły Formacyjnej św. Józefa. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz osób duchownych. Interesuje się zagadnieniami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Ks. Sławomir Ałaszewski

Doktor teologii rodziny. Ukończył 2-letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.

Jest Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin Diecezji Pelplińskiej oraz formatorem Doradców Życia Rodzinnego, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz w Instytucie Formacji Kapłańskiej, animatorem Spotkań Małżeńskich.

W CPP „Więź” zajmuje się poradnictwem rodzinnym, spowiednictwem oraz pełni funkcję Z-cy dyrektora.

Katarzyna Topolska

Magister psychologii oraz teologii, psychoterapeutka. Ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię par i terapię rodziną.

Bogumiła Sankowska

Magister pedagogiki, psychoterapeutka, doradca zawodowy. Ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Prowadzi badania pedagogiczne, zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą, indywidualne konsultacje pedagogiczne dla rodziców oraz warsztaty tematyczne.

Katarzyna Kulas

Magister pedagogiki, psychoterapeutka – ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w poradnictwie rodzinnym i wychowawczym, w działaniu interwencyjnym oraz profilaktycznym. Organizuje szkolenia we współpracy z różnymi instytucjami pomocowymi. Zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz psychoterapią par i rodzin. Pomaga rodzicom po stracie dziecka.

Alicja Grabska

Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (nr uprawnień 499).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz studia podyplomowe z zakresu Wychowania do Życia w Rodzinie na Uniwersytecie Gdańskim. Współzałożycielka i członek zespołu Ośrodka Terapii Kobiece Dusze.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, m.in. DDA (dla Dorosłych Dzieci Alkoholików). Pracuje w nurcie integracyjnym, które łączy różne podejścia w psychoterapii.

Magdalena Fiturska

Psycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, oraz kurs I stopnia „Systemowe rozumienie rodziny” prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi udzielając im pomocy psychologicznej. Współpracuje także z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wspierając ich w procesie wychowawczym, prowadząc grupę wsparcia i warsztaty podnoszące ich kompetencje wychowawcze. W Centrum „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze, psychoterapię małżeńską i rodzinną.

Joanna Bładzikowska

Terapeutka, wieloletnia konsultantka telefonu zaufania dla osób w kryzysie, trenerka świadomej pracy z ciałem. Pracuje w nurcie integracyjnym, łącząc  metody werbalne np. TSR ( ukończyła szkolenie podstawowe i zaawansowane Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz pracy z ciałem ( absolwentka szkolenia dla terapeutów Polskiego Instytutu DMT oraz szkolenia z zakresu analizy ruchu (we  Whole Movement) . Obecnie pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach specjalistycznych w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w Therapeutic Art of Movement Institute w Rydze.

Wierzy, że integrowanie w człowieku aspektów emocjonalnych, poznawczych, fizycznych, duchowych i społecznych prowadzi do poprawy jakości życia, zdrowia i do rozwoju. Pasjonatka tańca i bycia w przyrodzie. Pracuje pod stałą superwizją. Możliwe także konsultacje w języku angielskim i rosyjskim, również online.

Katarzyna Sanocka-Szulc

Doktor nauk społecznych, magister psychologii i socjologii life/business coach, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji oraz trener umiejętności miękkich. 

Ukończyła dzienne studia psychologiczne, socjologiczne i doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podstawowy Kurs Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, który obecnie kontynuuje na poziomie zaawansowanym, w zakresie pomocy indywidualnej, rodzinnej oraz pracy z parą (członek nadzwyczajny WTTS). Zainteresowana psychologią kobiecości, którą rozwija prowadząc Fundację Kobieta z Brzuszkiem.

W Centrum Więź prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym, głównie z młodzieżą i dorosłymi w depresji oraz parami, jak również sesje coachingowe oraz warsztaty. Pracuje w ujęciu holistycznym.

Piotr Mikucki

Doktor nauk humanistycznych, pedagog, psychoterapeuta. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy jako coach, trener, mentor.

W CCP „Więź” zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej dorosłych. Pracuje w modelu integralnym wykorzystując różne nurty psychoterapeutyczne.

Anna Milanowska

Psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta – w trakcie 4 roku szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin “Na Szlaku” pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym.


Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała kilkanaście lat pracując z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami zarówno w systemie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym. Prowadziła także działalność profilaktyczną w ramach warsztatów, kursów i szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą oraz ich rodzinami. Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Centrum “Więź” prowadzi terapię młodzieży, osób dorosłych, rodzin i par.

Anna Poleszak

Psycholog, terapeuta NARM™ (NeuroAffective Relational Model™ – Neuroafektywny model relacyjny) w trakcie certyfikacji. Absolwentka psychologii ze spec. neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie z Integratywnej Systemowej Psychoterapii Krókoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie.

Na co dzień pracuje z dziećmi, nastolatkami i ich rodzicami w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku. Ma też doświadczenie pracy w szkole podstawowej, ŚDS i SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

W Centrum „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną dorosłych. Bliskie jej jest integralne podejście do człowieka i zagadnienia związane z poczuciem sensu życia. Swoją pracę poddaje stałej superwizji.

Jacek Dorobek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie przygotowania pedagogicznego. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu komunikacji, asertywności, pracy z emocjami, psychomanipulacji, przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, treningu umiejętności interpersonalnych.

Jest terapeutą w trakcie szkolenia w 4-letnim Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W CPP „Więź” prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Sylwia Sommer

Psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Jest także absolwentką dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Odbyła szkolenia z systemowej terapii par i rodzin prowadzone przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

Pracowała przez kilka lat z dziećmi i młodzieżą na stanowisku psychologa szkolnego. Doświadczenie pracy z osobami dorosłymi zdobywała między innymi pracując z podopiecznymi w Domu Pomocy Społecznej, a także prowadząc warsztaty dla osób bezrobotnych. Była też członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Bliska jej jest również praca z parami z różnymi trudnościami w relacji a także z parami borykającymi się z problemem niepłodności. Pracowała z osobami indywidualnymi oraz parami w Poradni Zdrowia Prokreacyjnego “Naprocentrum”.

 W Centrum “Więź” udziela konsultacji psychologicznych i prowadzi terapię osób dorosłych oraz par.