[tabs] [tab title=”Tczew”]

Barbara Praclewska

barbarapEkonomista, księgowa, kierownik administracyjno-biurowy w CPP „Więź”.

Osoba Pierwszego Kontaktu – przyjmuje zgłoszenia i kieruje zainteresowanych do odpowiedniego specjalisty.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofnDoktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs podstawowy terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Pracuje na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Ks. Sławomir Ałaszewski

xslawekDoktor teologii rodziny. Ukończył 2-letnie szkolenie z Systemowej Terapii Rodzin w Krakowskim Ośrodku Terapii.

Jest Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin Diecezji Pelplińskiej oraz formatorem Doradców Życia Rodzinnego, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie oraz w Instytucie Formacji Kapłańskiej, animatorem Spotkań Małżeńskich.

W CPP „Więź” zajmuje się poradnictwem rodzinnym, spowiednictwem oraz pełni funkcję Z-cy dyrektora.

Katarzyna Topolska

katarzynatMagister psychologii oraz teologii, psychoterapeutka. Ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Zajmuje się diagnozą i pomocą psychologiczną dla dzieci i młodzieży. Prowadzi terapię par i terapię rodziną.

Bogumiła Sankowska

bogumilasMagister pedagogiki, psychoterapeutka, doradca zawodowy. Ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Prowadzi badania pedagogiczne, zajęcia indywidualne oraz grupowe z dziećmi i młodzieżą, indywidualne konsultacje pedagogiczne dla rodziców oraz warsztaty tematyczne.

Katarzyna Kulas

katarzynakMagister pedagogiki, psychoterapeutka – ukończyła kurs dla zaawansowanych z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzinnej i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Posiada doświadczenie w poradnictwie rodzinnym i wychowawczym, w działaniu interwencyjnym oraz profilaktycznym. Organizuje szkolenia we współpracy z różnymi instytucjami pomocowymi. Zajmuje się diagnozą, terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży oraz psychoterapią par i rodzin. Pomaga rodzicom po stracie dziecka.

Alicja Grabska

alicjagCertyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnienia (nr uprawnień 499).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ukończyła Studium Pomocy Psychologicznej w Warszawie, studia podyplomowe z zakresu Psychologii Klinicznej na Akademii Medycznej w Gdańsku oraz studia podyplomowe z zakresu Wychowania do Życia w Rodzinie na Uniwersytecie Gdańskim. Współzałożycielka i członek zespołu Ośrodka Terapii Kobiece Dusze.

Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową, m.in. DDA (dla Dorosłych Dzieci Alkoholików). Pracuje w nurcie integracyjnym, które łączy różne podejścia w psychoterapii.

Joanna Grzenia

joannag

Ukończyła studia psychologiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Psychoterapeutka w podejściu integracyjnym w trakcie certyfikacji. Warsztat pracy doskonali na IV roku Studium Psychoterapii Integracyjnej Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie.

Posiada doświadczenie pracy klinicznej i interwencji kryzysowej jako psycholog na Oddziałach Reumatologii Dorosłych i Pediatrii w Wojewódzkim Szpitalu Reumatologicznym w Sopocie. Prowadziła konsultacje dla rodzin, przygotowujących się do adopcji dziecka i opiniowaniem sądowym na potrzeby Pomorskiego Ośrodka Adopcyjnego w Gdańsku.

Zajmuje się pomocą w radzeniu sobie ze stanami lękowymi, depresyjnymi, kryzysowymi, poradnictwem dla rodziców. Prowadzi warsztaty z zakresu psychologii zdrowia.

Anna Baranowska

Anna BaranowskaMagister filozofii i teologii, absolwentka Podyplomowego Studium Rodziny. W trakcie kończenia studiów licencjackich i doktoranckich z zakresu filozofii chrześcijańskiej na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu. Diecezjalna Doradczyni Życia Rodzinnego Diecezji Pelplińskiej. Prowadzi zajęcia na Wydziale Teologicznym w Poznaniu oraz szkolenia dla Doradców Życia Rodzinnego w Diecezji Pelplińskiej. Członkini Stowarzyszenia Komunia Małżeństw. W Centrum „Więź” wraz z mężem zajmuje się poradnictwem rodzinnym, prowadzi doradztwo z zakresu seksualności małżonków oraz uczy metod rozpoznawania płodności wg prof. Rötzera.

Karolina Kiedrowska

Karolina_KiedrowskaPsycholog, psychoterapeuta. Ukończyła szkolenie I i II stopnia w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach oraz kurs systemowej psychoterapii indywidualnej i rodzin w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej. Aktualnie uczy się w 4-letniej profesjonalnej Szkole Psychoterapii w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie. Prowadzi konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pracuje z osobami przeżywającymi kryzys osobisty, lęk i inne trudności. Doświadczenie zawodowe zdobywa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, gdzie prowadzi poradnictwo psychologiczne i psychoterapię, a także pracując z nastolatkami i ich rodzicami w Publicznym Gimnazjum nr 3 w Starogardzie Gdańskim.

Magdalena Fiturska

Magdalena FiturskaPsycholog z przygotowaniem pedagogicznym. Ukończyła studia magisterskie z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, studia podyplomowe z doradztwa zawodowego w Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Gdańsku, oraz kurs I stopnia „Systemowe rozumienie rodziny” prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Na co dzień pracuje z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami sprzężonymi udzielając im pomocy psychologicznej. Współpracuje także z rodzicami dzieci niepełnosprawnych wspierając ich w procesie wychowawczym, prowadząc grupę wsparcia i warsztaty podnoszące ich kompetencje wychowawcze. W Centrum „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze, psychoterapię małżeńską i rodzinną.

Sylwia Sommer

SylwiaSommerPsycholog, socjoterapeutka. Ukończyła studia z psychologii na Uniwersytecie Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie. Absolwentka dwuletniego Studium Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym oraz kursu podstawowego z terapii systemowej rodzin i szkolenia z  “Terapii małżeństw i par w podejściu systemowym”  prowadzonego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą, które rozwija na stanowisku psychologa szkolnego w Zespole Szkół w Gminie Malbork (szkoła podstawowa i gimnazjum), gdzie zajmuje się również prowadzeniem grup socjoterapeutycznych. Ma doświadczenie również w pracy z osobami dorosłymi. W Centrum „Więź” zajmuje się konsultacjami psychologicznymi, psychoterapią indywidualną młodzieży i dorosłych oraz psychoterapią par, małżeństw i rodzin.

Katarzyna Sanocka

Katarzyna Sanocka

Doktor nauk społecznych, magister psychologii i socjologii life/business coach, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji oraz trener umiejętności miękkich.

Ukończyła dzienne studia psychologiczne, socjologiczne i doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Podstawowy Kurs Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu, który obecnie kontynuuje na poziomie zaawansowanym, w zakresie pomocy indywidualnej, rodzinnej oraz pracy z parą (członek nadzwyczajny WTTS). Zainteresowana psychologią kobiecości, którą rozwija prowadząc Fundację Kobieta z Brzuszkiem.

W Centrum Więź prowadzi psychoterapię w nurcie poznawczo-behawioralnym i systemowym, głównie z młodzieżą i dorosłymi w depresji oraz parami, jak również sesje i warsztaty coachingowe. Pracuje w ujęciu holistycznym.

[/tab]   [tab title=”Starogard Gdański”]

Dorota Kamrowska

Dorota KamrowskaPsycholog, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Doświadczenie zawodowe zdobywała na oddziale geriatrycznym w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. Stanisława Kryzana w Starogardzie Gdańskim, w Ośrodku Alzheimerowskim NZOS „Senior” w Sopocie, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim.

Interesuje się neuropsychologią oraz problematyką rodziny, a w szczególności rodziny z seniorem i rodziny w rozłące. W starogardzkim punkcie CPP „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne, poradnictwo oraz trening poznawczy dla dzieci i dorosłych po urazach neurologicznych, w problemach z pamięcią, koncentracją i uwagą.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofnDoktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs podstawowy terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Pracował na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Sylwia Plata

Sylwia_PlataPsycholog kliniczny. Ukończyła m.in. szkolenie w zakresie psychoterapii prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, atestowane przez Zarząd Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, a także kurs terapii systemowej indywidualnej, rodzinnej, par i małżeństw w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

Na co dzień pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim. Sposób pracy dostosowuje do problemu, który wnosi pacjent, integrując różne podejścia terapeutyczne.

Dorota Gorczyca

dorota_gorczycaMgr psychologii. Terapeuta rodzinny. Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin prowadzone pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 9 lat współpracuje z różnymi placówkami w zakresie prowadzenia Terapii Rodzin i Par.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży zdobyte w pracy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo przez szereg lat – m.in. jako psycholog szkolny – zajmuje się indywidualną opieką i wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, a także prowadzi zajęcia warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców i nauczycieli (np. Trening Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców lub Nauczycieli).

Tomasz Baranowski

baranowscyAbsolwent dwuletniego Studium Poradnictwa/Counselingu (Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich, Warszawa). Instruktor Naturalnych Metod Rozpoznawania Płodności wg prof. J. Rötzera. W trakcie szkolenia z Mediacji Rodzinnych (Polskie Centrum Mediacji, Warszawa). Doradca Życia Rodzinnego w Diecezji Pelplińskiej. Członek Stowarzyszenia Komunia Małżeństw.

W Centrum „Więź” pełni rolę konsultanta oraz zajmuje się poradnictwem dla osób, które przeżywają trudności życiowe. Integruje doświadczenia życiowe osób w kierunku ich rozwoju i wykorzystania własnego potencjału do budowania satysfakcjonujących więzi i do realizacji życiowych celów. Prowadzi również doradztwo w zakresie relacji damsko-męskiej oraz seksualnej, a także kursy z zakresu naturalnego rozpoznawania oznak płodności.

Małgorzata Chmielewska

malgo_chmielewskaPsychoterapeutka, certyfikowany terapeuta uzależnień. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje dla osób w kryzysach życiowych, relacyjnych, zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami emocjonalnymi. Oferuje również pomoc w zakresie uzależnień. Prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym.

Ks. Rafał Barciński

xRafalBarcinskiDoktor teologii duchowości, od 2003r. ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, moderator rekolekcji ewangelizacyjnych dla osób z uzależnieniami, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy. Ukończył Szkołę Wychowawców WSD przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą duchową, min. towarzyszeniem duchowym w rozeznawaniu powołania, poradnictwem duchowym w przezwyciężaniu problemów życiowych, kierownictwem duchowym, a także posługą spowiednika.

Iwona Suchanowska-Kowalczyk

suchanowska-kowalczykPsycholog, absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Psychoterapeuta w trakcie procesu certyfikacji. Ukończyła podyplomowe szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej Rasztów w Warszawie. Jest również certyfikowanym terapeutą psychoterapii uzależnień Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim, gdzie przez wiele lat zajmowała się terapią osób uzależnionych od alkoholu oraz psychoedukacją ich rodzin. Prowadziła również psychoterapię indywidualną w jednej ze starogardzkich poradni zdrowia psychicznego. Pracuje w oparciu o teorię psychoanalityczną, oferując osobom dorosłym, zgłaszającym się po pomoc do Więzi, psychoterapię indywidualną oraz grupową.

Karol Drywa

Teolog, dietetyk. Ukończył także szkolenia z zakresu holistycznych terapii naturalnych uzyskując państwowy tytuł zawodowy naturoterapeuty oraz kurs z zakresu ziołolecznictwa.

Od 2011 roku pracuje w gabinecie Olive Natural Med w Sopocie, w którym wykonuje zabiegi masażu leczniczego z elementami terapii manualnej kręgosłupa oraz prowadzi „Centrum zdrowych jelit” wykonując specjalistyczny zabieg irygacji jelita grubego. Poza tym w dziedzinie dietetyki zajmuje się szczególnie dieto-terapią w chorobach autoimmunologicznych. Ukończył także kurs Doradcy Medycyny Naturalnej wg. św. Hildegardy z Bingen, która scala dotychczasową praktykę, wiedzę i doświadczenie. W Centrum “Więź” prowadzi gabinet promocji zdrowia i poradnictwa żywieniowego w oparciu o medycynę naturalną św. Hildegardy oraz wykonuje masaże lecznicze z elementami terapii manualnej.

[/tab] [tab title=”Chojnice”]

Barbara Czapiewska

Barbara Czapiewskamgr pedagogiki resocjalizacyjnej, terapeuta leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny, współuzależnienia, DDA. Certyfikowany instruktor terapii ( Certyfikat nr. 189), specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje w nurcie behawioralnym terapii indywidualnej i grupowej. Swoją pracę poddaje comiesięcznej superwizji w Ośrodku Wsparcia Psychicznego – Promedica w Chojnicach, gdzie pracuje jako terapeuta leczenia uzależnień.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofnDoktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs podstawowy terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Pracował na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Adelina Jarzemska

Adelina_JarzemskaPedagog, doradca życia rodzinnego, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Pedagogicznych) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Studiów nad Rodziną). Jest członkiem Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera.

W Centrum zajmuje się poradnictwem rodzinnym oraz problematyką naturalnego planowania rodziny.

Ewelina Świencka

Ewelina Świenckamgr psychologii Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwentka Studiów Podyplomowych Akademii Medycznej w zakresie Psychologii Klinicznej. Ukończyła III stopniowy kurs doskonalący terapii dziecka z autyzmem. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa i terapii psychologicznej, a także psychoedukacji i psychoprofilaktyki oraz terapii dziecka z autyzmem. Współprowadzi Warsztaty Aktywności Twórczej dla dzieci. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi. Obecnie realizuje studia podyplomowe Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej pod kierownictwem dr Agnieszki Popiel i dr Ewy Pragłowskiej w Sopocie.

W Centrum „Więź” prowadzi warsztaty psychologiczne dla Akademii 50+”
zamiast “udziela konsultacji psychologicznych, prowadzi psychoterapię indywidualną

ks. Stanisław Stolc

ks. Stanisław StolcDługoletni kapelan Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach i Hospicjum Zwiastowania NMP.

Posługiwał także w Ośrodku Nerwic i Uzależnień MAWIKO. Ukończył Studia Podyplomowe z Bioetyki na UKSW w Warszawie. Jest dyrektorem Domu Kapłana Seniora w Chojnicach.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą duchową.

[/tab]

[tab title=”Kościerzyna”]

Adrianna Brzoskowska

Adrianna BrzoskowskaPsycholog, Certyfikowany Psychoterapeuta i Doradca Systemowy.

Pracuje w nurcie terapii systemowej, w pracy z dziećmi wykorzystuje elementy arteterapii. Ukończyła Podstawowy i Zaawansowany Kurs Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzin, w tym Terapię Par i Małżeństw organizowaną przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej oraz liczne szkolenia z zakresu pomocy psychologicznej, wspierania rodziny, diagnozy klinicznej dziecka i osób dorosłych.
Posiada doświadczenie kliniczne i terapeutyczne jako psycholog w Domach Pomocy Społecznej, Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych oraz praktyce prywatnej.

W Centrum „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, terapię indywidualną, par i rodzinną oraz warsztaty psychoedukacyjne i profilaktyczne.

Iwona Czaja

Iwona CzajaPsycholog, terapeutka par i rodzin, certyfikowana trenerka. W trakcie specjalizacji z Seksuologii Klinicznej.

Pracująca w stylu integracyjnym, prowokatywnym oraz skoncentrowanym na Rozwiązaniach, w szczególności w kontekście relacji rodzinnych. Ukończyła szkolenia z zakresu psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, psychologii pozytywnej, zrozumienia przemocy, wspierania rodzin i pedagogów w relacjach z dziećmi oraz I i II stopień Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Jest trenerem Familylab.

W Centrum „Więź” prowadzi terapię indywidualną, par i rodzin, wspiera rodziców po stracie dziecka, pracuje z osobami w kryzysie, konflikcie i po wydarzeniach traumatycznych. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, terapeutyczne i edukacyjne.

Ks. Krzysztof Naczk

xkrzysztofnDoktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs podstawowy terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Pracuje na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, małżeńską i rodzinną. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz mężczyzn poszukujących swojej tożsamości. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

[/tab]

[tab title=”Edukacja & Profilaktyka”]

Maria Krzywicka

mkrzywickamgr pedagogiki, ukończyła Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie. Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji zajęć ogólnorozwojowych i plastycznych dla dzieci oraz organizacji czasu wolnego dla seniorów.

W Centrum “Wieź” odpowiada za część merytoryczną zajęć rozwojowych dla dzieci oraz prowadzi zajęcia plastyczno-rękodzielnicze.

Anna Bojahr

An_BojahrMagister pedagogiki – specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym. Jest nauczycielem i logopedą szkolnym.

W zawodzie logopedy realizuje swoje zainteresowania: pedagogiczne, medyczne i językowe. Zajmuje się terapią zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej pasją jest fotografia artystyczna.

Dorota Gdaniec

dorota-gdaniecMagister sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, animacja kultury z elementami arteterapii” oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z pedagogiką wczesnoszkolną).

W Centrum „Wieź” prowadzi zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami arteterapii dla dzieci oraz „Spotkania z muzyką i słowem pisanym” dla Akademii 50+.

Tomasz Gdaniec

tomasz-gdaniecAbsolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się otaczającym go światem: historią, socjologią, religią, mediami oraz polityką. W Centrum prowadzi zajęcia z historii Polski oraz blog „Historia według Hydraulika”. Do ”Więzi” trafił, bo jak podkreśla, uwielbia kontakt z innymi ludźmi.

Jan Wąsowicz

jan-wasowiczMagister fizjoterapii. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w rehabilitacji osób starszych oraz po urazach neurologicznych i ortopedycznych. W Centrum „Więź” prowadzi zajęcia z gimnastyki z elementami rehabilitacji w ramach Akademii 50+.

Ewa Wodzikowska

ewa-wodzikowskaCzłonek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych All Art w Starogardzie Gdańskim. Działa na rzecz rozwoju kultury i sztuki przez wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizację środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców kultury i sztuki. Zajmuje się również animowaniem i integrowaniem społeczności lokalnej. Działa na rzecz organizacji pozarządowych. Jej pasją jest rękodzieło. Od 4 lat prezentuje swoje prace na kiermaszach.

W Centrum „Więź” prowadzi warsztaty z rękodzielnictwa w ramach Akademii 50+.

Danuta Kozikowska

danuta-kozikowskaAbsolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Dziennikarstwa i Kierowania Polityką Społeczną. Członek Rady Senioralnej przy Prezydencie Miasta Starogard Gdański oraz członek Komisji Kultury Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Była przewodniczącą Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Animator lokalnej społeczności i pomysłodawca projektu „Dwie godziny dla Rodziny” na placu zabaw przy ul. Wróblewskiego w Starogardzie Gd. Prowadzi z zapałem liczne działania na rzecz aktywizacji seniorów.

W Centrum „Więź” prowadzi warsztaty kulinarne w ramach Akademii 50+.

Miłosz Laskowski

milosz-laskowskiPsycholog w oddziale psychiatrii sądowej o podstawowym stopniu zabezpieczenia. Ukończył studia podyplomowe z psychologii klinicznej. Obecnie w trakcie specjalizacji. Brał udział w kursach: “Współpraca z rodzicami w zakresie realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły” oraz “Przygotowanie nauczycieli do roli opiekuna w awansie zawodowym”. Jest absolwentem studium medycznego, uzyskał tytuł terapeuty zajęciowego.

W Centrum „Więź” prowadzi warsztaty psychologiczne dla Akademii 50+

[/tab] [tab title=”Wolontariusze”]

Krzysztof Dawid
Natalia Orzołek
Łukasz Czerniga
Jakub Skuczyński
Marlena Błyskal
Daria Bronk
Magdalena Bonk
Kinga Piechowska
Magdalena Piotrzkowska
Daria Górka
Adam Porożyński
Paulina Kończyńska
Natalia Bogalecka
Karol Porożyński
Michał Porożyński
Alicja Detlaf
Wiktoria Cylkowska

[/tab] [/tabs]