Jolanta Czerniga

Jolanta Czerniga

Osoba Pierwszego Kontaktu w Centrum „Więź”.

Przyjmuje zgłoszenia i kieruje zainteresowanych do odpowiedniego specjalisty. Koordynatorka wolontariatu i zajęć edukacyjnych dla dzieci, animator czasu wolnego, koordynatorka Akademii 50+, Klubów dla Rodzin oraz Wakacyjnych Turnusów dla Rodzin.

Kierownik administracyjno-biurowy w CPP „Więź”.

Ks. Krzysztof Naczk

Ks. Krzysztof Naczk

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Jest dyplomowanym terapeutą Somatic Experiencing® pracując psychofizjologiczną metodą leczenia objawów traumy i chronicznego stresu. Obecnie w trakcie szkolenia obejmującego leczenie traumy rozwojowej w modelu NeuroAffective Relational Model™ (NARM™). Pracował przez kilka lat na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, warsztaty rozwoju osobistego oraz kursy i szkolenia w ramach Szkoły Formacyjnej św. Józefa. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz osób duchownych. Interesuje się zagadnieniami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Ks. Sławomir Ałaszewski

Ks. Sławomir Ałaszewski

Doktor teologii rodziny. Ukończył 4-letnie szkolenie psychoterapii systemowej w Krakowskim Ośrodku Szkoleń Systemowych.

Jest Diecezjalnym Duszpasterzem Rodzin Diecezji Pelplińskiej oraz formatorem Doradców Życia Rodzinnego, członkiem Rady Koordynacyjnej Diecezjalnego Zespołu Dobry Początek, wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie, animatorem Spotkań Małżeńskich.

Prowadzi psychoterapię małżeńską i poradnictwo rodzinne, posługuje jako spowiednik.

W CPP „Więź” funkcję Zastępcy dyrektora.

Joanna Bładzikowska

Joanna Bładzikowska

Terapeutka, wieloletnia konsultantka telefonu zaufania dla osób w kryzysie, trenerka świadomej pracy z ciałem. Pracuje w nurcie integracyjnym, łącząc metody werbalne np. TSR ( ukończyła szkolenie podstawowe i zaawansowane Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach) oraz pracy z ciałem ( absolwentka szkolenia dla terapeutów Polskiego Instytutu DMT oraz szkolenia z zakresu analizy ruchu (we Whole Movement) . Obecnie pogłębia swoją wiedzę na szkoleniach specjalistycznych w ramach Szkoły Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach i w Therapeutic Art of Movement Institute w Rydze.

Wierzy, że integrowanie w człowieku aspektów emocjonalnych, poznawczych, fizycznych, duchowych i społecznych prowadzi do poprawy jakości życia, zdrowia i do rozwoju. Pasjonatka tańca i bycia w przyrodzie. Pracuje pod stałą superwizją. Możliwe także konsultacje w języku angielskim i rosyjskim, również online.

Katarzyna Sanocka-Szulc

Katarzyna Sanocka-Szulc

Doktor nauk społecznych, magister psychologii i socjologii life/business coach, psychoterapeuta systemowy w trakcie certyfikacji oraz trener umiejętności miękkich.

Ukończyła dzienne studia psychologiczne, socjologiczne i doktoranckie na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Kurs Terapii Systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu na poziomie zaawansowanym w zakresie pomocy indywidualnej, rodzinnej oraz pracy z parą (członek nadzwyczajny WTTS). Zainteresowana psychologią kobiecości, którą rozwija prowadząc Fundację Kobieta z Brzuszkiem.

W Centrum Więź w Tczewie i Starogardzie Gdańskim prowadzi psychoterapię w nurcie systemowym oraz poznawczo-behawioralnym.

Specjalizuje się w pracy z osobami w depresji, głównie z młodzieżą i dorosłymi. Prowadzi terapię par i rodzinną, sesje oraz warsztaty coachingowe. Pracuje w ujęciu holistycznym.

Anna Milanowska

Anna Milanowska

Psycholog, specjalista terapii uzależnień, psychoterapeuta – w trakcie 4 roku szkolenia w Krakowskiej Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin “Na Szlaku” pod kierownictwem naukowym prof. Bogdana de Barbaro. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Prowadzi terapię w nurcie psychodynamicznym oraz systemowym.

Doświadczenie w pracy terapeutycznej zdobywała kilkanaście lat pracując z osobami uzależnionymi oraz ich rodzinami zarówno w systemie ambulatoryjnym jak i stacjonarnym. Prowadziła także działalność profilaktyczną w ramach warsztatów, kursów i szkoleń. Posiada wieloletnie doświadczenie pracy z młodzieżą oraz ich rodzinami. Współpracuje z organami wymiaru sprawiedliwości. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W Centrum “Więź” prowadzi terapię młodzieży, osób dorosłych, rodzin i par.

Anna Poleszak

Ania Poleszak

Psycholog, terapeuta NARM™ (NeuroAffective Relational Model™). Absolwentka psychologii ze spec. neurobiopsychologia na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła szkolenie z Integratywnej Systemowej Psychoterapii Krókoterminowej w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej w Krakowie oraz Studium Pomocy Psychologicznej i Interwencji Kryzysowej I i II Stopnia w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie.

Na co dzień pracuje w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Malborku. Ma też doświadczenie pracy w szkole podstawowej, ŚDS i SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.

W Centrum „Więź” prowadzi konsultacje psychologiczne i terapię indywidualną osób dorosłych. Bliskie jej jest integralne podejście do człowieka. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Jacek Dorobek

Jacek Dorobek

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Zarządzanie i Marketing. Ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim w zakresie przygotowania pedagogicznego. Uczestnik licznych szkoleń z zakresu komunikacji, asertywności, pracy z emocjami, psychomanipulacji, przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży, treningu umiejętności interpersonalnych.

Jest terapeutą w trakcie szkolenia w 4-letnim Studium Psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie, które posiada rekomendację Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i atest Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

W CPP „Więź” prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych.

Dorota Kamrowska

Dorota Kamrowska

Psycholog, psychoterapeutka pracująca w nurcie Terapii Systemowej (kurs I stopnia z zakresu Psychoterapii Systemowej Indywidualnej, Par, Rodzin i Grupowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu) oraz Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej (akredytowanej przez Międzynarodową Federację Psychoterapii, Światową Radę Psychoterapii, Europejskie Stowarzyszenia Psychoterapii).

Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, z seniorami z trudnościami fizycznymi, intelektualnymi oraz psychicznymi.

W Centrum “Więź” zajmuje się poradnictwem rodzinnym, terapią par i rodzin oraz terapią indywidualną, ma doświadczenie pracy terapeutycznej w obszarze zaburzeń odżywiania.

W swojej pracy asymiluje różne podejścia w celu dostosowania się do potrzeb i specyfiki każdej osoby dostrzegając nie tylko jej trudności i cierpienie, lecz także zasoby psychologiczne oraz zdolność do rozwoju i aktywnego uczestnictwa w procesie zdrowienia.

Dorota Gorczyca

Dorota Gorczyca

Mgr psychologii. Terapeuta rodzinny. Ukończyła dwuletnie szkolenie z zakresu Systemowej Terapii Rodzin prowadzone pod patronatem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 9 lat współpracuje z różnymi placówkami w zakresie prowadzenia Terapii Rodzin i Par.

Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży zdobyte w pracy w Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Starogardzie Gdańskim. Dodatkowo przez szereg lat – m.in. jako psycholog szkolny – zajmuje się indywidualną opieką i wsparciem psychologicznym dzieci i młodzieży oraz ich rodziców, a także prowadzi zajęcia warsztatowe o charakterze psychoedukacyjnym dla rodziców i nauczycieli (np. Trening Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców lub Nauczycieli).

Małgorzata Chmielewska

Małgorzata Chmielewska

Psychoterapeutka, certyfikowany terapeuta uzależnień. Ukończyła 4-letnie szkolenie w zakresie psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychoterapii Psychodynamicznej, Studium Pomocy Psychologicznej i Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Warszawie. Prowadzi terapię indywidualną oraz konsultacje dla osób w kryzysach życiowych, relacyjnych, zmagających się z depresją i innymi zaburzeniami emocjonalnymi. Oferuje również pomoc w zakresie uzależnień. Prowadzi psychoterapię w modelu psychodynamicznym.

Ks. Rafał Barciński

Ks. Rafał Barciński

Doktor teologii duchowości, od 2003r. ojciec duchowny Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie, moderator rekolekcji ewangelizacyjnych dla osób z uzależnieniami, wykładowca teologii duchowości, kierownik duchowy. Ukończył Szkołę Wychowawców WSD przy Centrum Formacji Duchowej w Krakowie.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą duchową, min. towarzyszeniem duchowym w rozeznawaniu powołania, poradnictwem duchowym w przezwyciężaniu problemów życiowych, kierownictwem duchowym, a także posługą spowiednika.

Anna Zagłoba-Góralska

Anna Zagłoba-Góralska

Psychoterapeutka, socjoterapeutka – uczestniczka szkolenia w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Gdańskim, psychologię kliniczną w ramach studiów podyplomowych na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Jest dyplomowanym socjoterapeutą w trakcie procesu certyfikacji. Odbyła pół roczny staż kliniczny w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim na oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych i osobowości.

Obecnie jest uczestnikiem kursu terapeutycznego dla dzieci w paradygmacie psychodynamicznym prowadzonym przez Ośrodek Psychoterapii Mały Książę w Krakowie. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów.

W Centrum „Więź” zajmuję się terapią indywidualną dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Interesuje się problematyką okresu dorastania oraz postępowaniem z dzieckiem w kryzysie.

Karol Drywa

Karol Drywa

Teolog, dietetyk. Ukończył także szkolenia z zakresu holistycznych terapii naturalnych uzyskując państwowy tytuł zawodowy naturoterapeuty oraz kurs z zakresu ziołolecznictwa.

W dziedzinie dietetyki zajmuje się szczególnie dieto-terapią w chorobach autoimmunologicznych. Ukończył także kurs Doradcy Medycyny Naturalnej wg. św. Hildegardy z Bingen, która scala dotychczasową praktykę, wiedzę i doświadczenie. W Centrum “Więź” prowadzi gabinet promocji zdrowia i poradnictwa żywieniowego Mystic, w którym prowadzi usługi z zakresu medycyny naturalnej, psychodietetyki, a także zabiegi o charakterze rehabilitacyjnym – w tym masaże lecznicze z elementami terapii manualnej.

Barbara Czapiewska

Barbara Czapiewska

Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, terapeuta leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny, współuzależnienia, DDA. Certyfikowany instruktor terapii ( Certyfikat nr. 189), specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje w nurcie behawioralnym terapii indywidualnej i grupowej. Swoją pracę poddaje comiesięcznej superwizji w Ośrodku Wsparcia Psychicznego – Promedica w Chojnicach, gdzie pracuje jako terapeuta leczenia uzależnień.

Adelina Jarzemska

Adelina Jarzemska

Pedagog, doradca życia rodzinnego, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Pedagogicznych) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Studiów nad Rodziną). Jest członkiem Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera.

W Centrum zajmuje się poradnictwem rodzinnym oraz problematyką naturalnego planowania rodziny.

Ks. Stanisław Stolc

Ks. Stanisław Stolc

Długoletni kapelan Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach i Hospicjum Zwiastowania NMP.

Posługiwał także w Ośrodku Nerwic i Uzależnień MAWIKO. Ukończył Studia Podyplomowe z Bioetyki na UKSW w Warszawie. Jest dyrektorem Domu Kapłana Seniora w Chojnicach.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą duchową.

Ks. Wiesław Badaszek

Ks. Wiesław Badaszek

Ukończył Szkołę Opieki Duszpasterskiej na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bioetyki na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Obecnie na studiach podyplomowych z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni funkcję kapelana Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

W Centrum “Więź” prowadzi poradnictwo duchowe oraz konsultacje w zakresie bioetyki.

Roman Łojek

Roman Łojek

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończył Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku: “Terapia uzależnień i współuzależnionych”.

Pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. Prowadzi zajęcia w Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania “Od nowa” w Tczewie, gdzie również zajmuje się uzależnieniami behawioralnymi.

Emilia Wolska

Emilia Wolska

Psycholog, terapeutka. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Pracuje w oparciu o TSR – Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach. Ukończyła szkolenie podstawowe i zaawansowane w tym zakresie, a także szkolenia specjalistyczne dotyczące pracy z nastolatkami oraz dziećmi. Brała udział w kursie MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) w ramach Programu Redukcji Stresu Opartego na Uważności. Obecnie uczestniczka kursu podstawowego terapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu.

W Centrum „Więź” w Kościerzynie prowadzi konsultacje specjalistyczne, terapię indywidualną oraz dla par.

Anna Łojek

Anna Łojek

Psycholog terapeutka. Absolwentka Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła Szkolenie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Terapię prowadzi w nurcie systemowym. Zajmuje się terapią rodzin oraz terapią indywidualną dzieci, młodzieży, dorosłych. Ma doświadczenie w pracy z dziećmi w szkole. Posiada wrodzoną empatię do ludzi. W wolnych chwilach pisze bajki terapeutyczne.

Tomasz Baranowski

Tomasz Baranowski

Z wykształcenia jestem lingwistą. Umiejętności językowe zdobyłem głównie podczas licencjackich oraz magisterskich studiów Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza umiejętnościami translatorycznymi uzyskałem tam uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego, ponieważ wiodącą specjalnością, którą obrałem była glottodydaktyka. Do poszerzenia moich kompetencji językowych przyczynił się także roczny pobyt w Bambergu, gdzie studiowałem Anglistykę.

Poza odbyciem kursu pedagogicznego w ramach studiów, ukończyłem także dwuletnie Studium Poradnictwa (counselling) w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz szkolenie z mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. W związku z czym pracuję także jako doradca psychologiczny, terapeuta oraz mediator.

Beata Podwórna

Beata Podwórna

Magister pedagogiki społecznej – specjalność praca opiekuńcza i socjalna  na Uniwersytecie Gdańskim. Ukończyła studia podyplomowe z organizacji pomocy społecznej na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie studentka III roku studiów magisterskich na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie.

Ukończyła szkolenie zaawansowane Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), kurs terapii narracyjnej w nurcie TSR.

Ma doświadczenie w pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, dziećmi z ADHD.  Prowadziła szkolenia i warsztaty tematyczne zarówno dla  dzieci jak i dla dorosłych. Udziela pomocy Polakom mieszkającym za granicą.

W Centrum „Więź” w Lęborku prowadzi konsultacje specjalistyczne, terapię indywidualną i par oraz poradnictwo rodzinne. Udziela pomocy również on-line.

Marzena Burawska

Marzena Burawska

Opis w przygotowaniu

Marek Olejniczak

Marek Olejniczak

Doktor filozofii, etyk, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, coach.

Ukończył studia filozoficzne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Tam też uzyskał stopień doktora filozofii. Ukończył Szkołę Coachów Meritum oraz jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt.

Posiada wieloletnie doświadczenie akademickie. Zajmuje się rozwojem osobistym, dobrą komunikacją w związkach i wspieraniem osób w kryzysowych lub przełomowych momentach życia.

W Centrum „Więź” prowadzi sesje wsparcia psychologicznego w nurcie psychoterapii Gestalt dla osób dorosłych, coaching indywidualny i małżeński oraz warsztaty rozwojowe. Pracuje w CPP „Więź” w Tczewie oraz on-line.

Daria Murach

Daria Murach

Ukończyła certyfikowane szkolenia prowadzone przez Akademię Masażu i Kosmetologii Komplementarnej.

W Centrum “Więź” w Starogardzie Gdańskim zajmuje się pracą z ciałem w dziale beauty/wellness wykonując m.in. masaż Kobido, terapeutyczny masaż głowy, masaże stóp.  W ramach gabinetu “Mystic” pracuje z objawami bólu głowy, migreny, przewlekłego stresu, chronicznego zmęczenia i bezsenności.

Katarzyna Olejniczak

KO

Psycholog. Absolwentka jednolitych studiów magisterskich o specjalności psychologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Sopocie. Ukończyła również szkolenie z zakresu terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach „TSR I”.

Praktykę zawodową zdobywała na całodobowym oddziale psychiatrycznym w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym im. prof.Tadeusza Bilikiewicza w Gdańsku oraz w Centrum Psychoterapii Mosty Zamiast Murów w Gdańsku. Od 2018 roku prowadzi w Pruszczu Gdańskim samopomocową grupę dla kobiet. 

W Centrum „Więź” w Starogardzie Gdańskim udziela pomocy psychologicznej osobom dorosłym i parom.