Pragniemy poinformować, że w związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”, jako organizator szkoleń i warsztatów, zapewnia określone w tych przepisach standardy ochrony i właściwego postępowania z danymi osobowymi.

Powyższe standardy opisuje załączony dokument pt. “Komunikat dla uczestników szkoleń”.