Podstawowe informacje

Centrum Psychologiczno-Pastoralne "Więź" zostało powołane do istnienia z dniem 1 maja 2013 roku, dzięki dekretowi ks. bpa Ryszarda Kasyny, Biskupa Diecezji Pelplińskiej.

dekret.indd

Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” jest placówką, która oferuje specjalistyczną pomoc rodzinom i osobom indywidualnym potrzebującym wsparcia w przezwyciężaniu trudności życiowych, problemów psychicznych oraz duchowych.

Centrum zajmuje się również profilaktyką i edukacją w celu promocji zdrowia i propagowania integralnego rozwoju człowieka w jego aspekcie psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym.

Centrum działa zgodnie z profesjonalnymi i etycznymi standardami. Zespół specjalistów podlega regularnej superwizji prowadzonej m.in. przez Aleksandrę Jakubus-Matusiak - certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

CPP „Więź” jest ośrodkiem niepublicznym.

Statut

Działamy zgodnie z zatwierdzonym prawnie statutem.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY

Schemat org CPP Wiez

Dyrektor: ks. dr Krzysztof Naczk
Wicedyrektor: ks. dr Sławomir Ałaszewski