Superwizja jest miejscem oglądu “trudnych sytuacji” z perspektywy wielu członków grupy pod okiem specjalistów. W ostatnim czasie jest coraz większa świadomość, że problemy należy rozwiązywać systemowo przy pomocy nowoczesnych narzędzi takich jak superwizja interdyscyplinarna w myśl zasady: “co dwie głowy to niejedna”. Z tą myślą powstał cykl bezpłatnych warsztatów dla specjalistów, który rozpoczynamy już 19 stycznia!

Ideą warsztatów jest profilaktyka przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży, przekazanie podstawowych umiejętności rozpoznawania sytuacji krzywdzenia i podejmowania działań interwencyjnych celem ochrony dziecka.

W tym roku proponujemy następujące tematy wokół problematyki przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej:

  • 19 stycznia 2022 „Formy krzywdzenia dziecka i co powinno niepokoić w zachowaniu dziecka krzywdzonego”
  • 16 lutego 2022 „Ujawnianie przez dziecko przemocy w rodzinie, czynniki utrudniające rozpoznawanie przemocy, podejmowanie interwencji”
  • 16 marca 2022 „Rozwój psychoseksualny dziecka, zachowania normatywne, a sygnały ostrzegawcze”
  • 27 kwietnia 2022 „Warunki i zasady kontaktu z dzieckiem, jak zadbać o dziecko w sytuacji krzywdzenia”
  • 25 maja 2022 „Pomoc psychologiczna, terapeutyczna i prawna w sytuacji przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży”
  • 15 czerwca 2022 „Różne formy przemocy rówieśniczej jako współczesny problem młodzieży”

Udział w warsztatach superwizyjnych może być jednorazowy lub cykliczny – w zależności od wyboru uczestnika. Każda superwizja objęta jest „zasadą poufności”. Zachęcamy do uczestnictwa w superwizji szczególnie osoby, które pracują w szkole, duszpasterstwie, katechezie, we wspólnotach kościelnych, mające kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Warsztaty odbywają się online na platformie zoom w godz. 18:00-20:00. Superwizja jest bezpłatna. Konieczne jest wcześniejsze zgłoszenie: tel. 883 009 455 lub

Prowadzący:

mgr Dorota Gorczyca – psycholog, psychoterapeutka, posiada wieloletnie doświadczenie pracy z dziećmi krzywdzonymi, pracuje w Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” oraz Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

mgr Monika Nowicka-Jasińska – prawnik, absolwentka studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk, dyplomowany Coach, uczestniczka Szkoły Psychoterapii Gestalt.

Ks. dr Krzysztof Naczk – teolog, psycholog, psychoterapeuta. Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie oraz Systemowej Terapii Rodzin. Jest dyplomowanym terapeutą pracy z traumą w modalności Somatic Experiencing®.