W dniach 6-8 października 2023 roku, zespół Centrum Psychologiczno-Pastoralnego “Więź” uczestniczył w dniach skupienia z okazji Święta Patronalnego. To wyjątkowe wydarzenie zgromadziło 23 osoby, które w codziennym życiu zawodowym poświęcają się niesieniu wsparcia psychologicznego i duchowego. Spotkanie rekolekcyjno-integracyjne odbyło się w malowniczym miejscu Ostrzyce, gdzie uczestnicy mieli okazję oderwać się od codziennych obowiązków i wraz z duchowym przewodnikiem odkrywać głębszy sens swojej pracy.

Jubileusz 10-lecia istnienia Centrum “Więź” dodatkowo sprawił, że to wydarzenie miało wyjątkowy charakter. Centrum, które skupia pięć oddziałów na terenie diecezji pelplińskiej, obchodziło swoje urodziny, co uczyniło to spotkanie jeszcze bardziej doniosłym.

Rekolekcje były prowadzone przez ks. Huberta Wiśniewskiego z Gniezna, który dzielił się swoją wiedzą i duchowym doświadczeniem z uczestnikami. Uroczystą Mszę św. celebrował ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna, który wygłosił inspirującą homilię.

W czasie homilii, biskup zwrócił uwagę na znaczenie pracy w winnicy Pana. Przypomniał uczestnikom, że Bóg zaprasza nas wszystkich do współpracy w Jego winnicy, która często przybiera postać drugiego człowieka, potrzebującego wsparcia i wspólnoty. Ks. Kasyna podkreślił również rolę św. Jana Pawła II jako orędownika i wzoru w działaniu na rzecz drugiego człowieka.

“Bóg zaprasza nas do pracy w swojej winnicy. (…) Niech św. Jan Paweł oręduje za nami. Naszą winnicą jest często drugi człowiek, który potrzebuje wspólnoty i wsparcia. Dziękując za miłość objawioną w Jezusie Chrystusie, za pomoc Aniołów Stróżów, za towarzyszenie Matki Bożej, dziękując za dar winnicy Kościoła, pragnę podziękować Wam wszystkim posługującym w Centrum “Więź”, za to, że staracie się wspierać bliźnich w walkach duchowych, towarzyszycie ludziom w trudach, w różnorakich kryzysach: osobistych, małżeńskich, rodzinnych, kapłańskich i zakonnych. Staracie się prowadzić ich do świętości i dojrzałości.” – powiedział ks. Biskup Diecezjalny Ryszard Kasyna.

To wzruszające wydarzenie pozostawiło nie tylko duchowe wrażenia, ale także umocniło relacje między współpracownikami Centrum “Więź”. Dni skupienia były okazją do wzmocnienia ducha, zrozumienia głębszego sensu swojej misji i dziękczynienia za możliwość służenia drugiemu człowiekowi. Jubileuszowe obchody 10-lecia istnienia Centrum “Więź” stanowią zachętę do dalszej pracy na rzecz bliźnich, kierując się mądrością słów św. Jana Pawła II.

Szeroką fotorelację z tego wydarzenia obejrzeć można na naszym profilu na Facebooku TUTAJ>>