„Termomodernizacja Budynków Terapii Rodzinnej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1. Efektywność energetyczna – wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Od 20 lipca 2016r. Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” w Starogardzie Gdańskim w partnerstwie z Domem Formacyjnym św. Wojciecha w Mikoszewie realizowało projekt pt.: Termomodernizacja Budynków Terapii Rodzinnej, którego celem była poprawa efektywności energetycznej budynków terapii rodzinnej zlokalizowanych w Mikoszewie i w Starogardzie Gdańskim.

Przedsięwzięcie obejmowało termomodernizację:

Budynku Centrum Psychologiczno-Pastoralnym „Więź” w Starogardzie Gdańskim. W ramach prac wykonano: docieplenie ścian, stropu, połaci dachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę systemu grzewczego, wymianę pokrycia dachu, wykonano instalację sanitarną, w tym: wykonanie źródła ciepła oraz instalacji grzewczej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej, modernizacja oświetlenia wbudowanego.

Trzech budynków terapii rodzinnej w Domu Formacyjnym św. Wojciecha w Mikoszewie. W ramach prac wykonano: docieplenie  ścian, stropu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wykonano instalację sanitarną, w tym: wykonanie źródła ciepła oraz instalacji grzewczej, wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej i cyrkulacyjnej, wykonanie instalacji wentylacyjnej oraz modernizacja oświetlenia wbudowanego.

Realizacja projektu przyczyniła się do redukcji zużycia energii pierwotnej oraz zapewniła istotne efekty ekologiczne (m.in.: redukcję emisji gazów cieplarnianych).

Realizacja projektu nie tylko zmniejszyła straty ciepła i obniżyła koszty ogrzewania, ale również poprawiła warunki użytkowania obiektów.

Wartość projektu: 7 997 610,46 PLN. (kwota wydatków kwalifikowalnych: 6 918 811,08 PLN)

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 5 880 989,42 PLN.

Dnia 31 lipca 2020 roku realizacja projektu pt. Termomodernizacja Budynków Terapii Rodzinnej została zakończona.