“W strefie ciała & ducha” to nowy projekt warsztatów psychologiczno-duchowych, który uruchamiamy z myślą o tych, którzy odczuwają potrzebę odzyskiwania balansu pomiędzy ciałem, emocjami i duchem. To cykliczne zjazdy, które poprowadzimy w ośrodku w Mariówce (woj. mazowieckie) – wraz z zapewnieniem uczestnikom noclegu i wyżywienia.

Człowiek w wyniku różnych doświadczeń życiowych staje się coraz bardziej pofragmentowany, traci poczucie swojego prawdziwego „Ja”, swojej indywidualności. Ciało wysyła symptomy, psychika nie radzi sobie z przytłaczającymi emocjami, a duch traci kontakt z Bogiem i z tym, co nadaje sens życiu.

Warsztaty te mają przywracać tę utraconą harmonię poprzez:

– poznanie siebie, swojego mózgu, temperamentu i osobowości,

– zrozumienie swoich emocji i potrzeb,

– budowanie pozytywnego obrazu siebie, w szczególności swojego ciała,

– wprowadzanie zdrowych nawyków opiekowania się sobą przy jednoczesnym nie zaniedbywaniu innych,

– wspieranie kompetencji w obszarze stawiania granic, uwalniania się od toksycznych więzi oraz budowania prawdziwej bliskości,

– odbudowywania odporności psychicznej, strategii skutecznego zarządzania stresem i unikania przytłoczenia emocjonalnego,

– uruchomienie procesów leczenia traum życiowych i urazów psychicznych,

– doprowadzenie do odkrycia życiodajnego źródła, którym jest zdrowa duchowość i kontakt z Bogiem.

Tematy: 2022/2023 

PRZEPRACOWANIE TRAUMY – będzie tematem przewodnim wszystkich spotkań w „STREFIE DLA CIAŁA I DUCHA”

  1. Jak być w zgodzie ze sobą nie zaniedbując innych? (o potrzebach, dostrojeniu, akceptacji) – 18- 20 listopada 2022
  2. Jak skutecznie wprowadzać zmiany do swojego życia? (o nawykach, rytuałach) – 13 -15 stycznia 2023
  3. Jak budować bliskie i satysfakcjonujące relacje z ludźmi? (o więzi, zależności i autonomii) – 3-5 lutego 2023
  4. Jak zwiększać swoją odporność na stres? (orientacja, obecność, uważność) – 3-5 marca 2023
  5. Jak chronić się przed przytłoczeniem emocjonalnym, wypaleniem, toksycznymi relacjami? (o granicach) – 21-23 kwietnia 2023
  6. Jak zwiększyć swoją odporność psychiczną? (sen, Koregulacja) – 19-21 maja 2023
  7. Jak poradzić sobie z trudnymi przeżyciami i traumami? (zasada dźwigni) – 9-11 czerwca 2023

NAJBLIŻSZE SPOTKANIE JUŻ W WEEKEND 18-20 LISTOPADA!

Program pierwszego cyklu wygląda następująco:

18 listopada – Piątek

17.15  –  EUCHARYSTIA (dla chętnych)

18.00  –  Kolacja

19.00  –  Wprowadzenie

20.30  –  Adoracja Najświętszego Sakramentu

19 listopada – Sobota

 8.00  –  Śniadanie

 9.00  –  Praca z ciałem

 9.30  –  „Emocje i potrzeby” – warsztaty

12.00 –  Obiad

15.00 –  EUCHARYSTIA

15.45 –  Przerwa

16.15 –  „Świadomość ciała” – warsztaty

17.30 –  Kolacja

18.30 – Modlitwa Jezusowa

20.00 –  Film psychologiczny ( dla chętnych )

20 listopada – Niedziela

 8.00  –  Śniadanie

 9.00  –  Praca z ciałem

 9.30  –  „Opiekowanie się sobą” – warsztaty

10.15 –  „Celebracja koła” – podsumowanie

11.00 –  EUCHARYSTIA

12.00 –  Obiad

Prowadzący:

Ks. dr Krzysztof Naczk – psycholog, psychoterapeuta

Ks. dr Radosław Kacprzak – kierownik duchowy, rekolekcjonista

S. Ewa Biernacka – mgr lic. teolog, socjoterapeuta

S. Lidia Kudela – mgr psycholog kliniczny, psychoterapeuta

Koszt:

420 zł (udział w warsztatach, nocleg i wyżywienie)

Miejsce:

Mariówka 1 (budynek „PROMIEŃ 2”), 26-400 Przysucha (ok 40 km od Radomia)

Zgłoszenia:

ks. Krzysztof Naczk, tel. 883 009 455,

ks. Radosław Kacprzak, tel. 604 226 731,