Szkoła Formacyjna św. Józefa dla osób duchownych, konsekrowanych i świeckich zaprasza do zapisów na cykl spotkań w ramach rekolekcji kontemplatywnych wprowadzających na drogę modlitwy Jezusowej, zwanej też modlitwą serca.

Kontemplacja jest wewnętrznym zapatrzeniem w Oblicze Boga. Nie kierujemy swojej uważność na teksty, obrazy ani własne myśli, ale w prosty sposób trwamy w obecności Boga „tu i teraz”, przyzywając nieustannie świętego Imienia JEZUS. W Nim jest wszystko – zbawienie, życie i zmartwychwstanie nasze .

Na tę drogę może wejść każdy, kto odkrywa pragnienie modlitwy w ciszy i prostocie serca.

REKOLEKCJE: „MIŁUJĄCA OBECNOŚĆ”. MODLITWA JEZUSOWA

Zapraszamy na wielkopostną drogę do serca, drogę ciszy i prostoty.