ODDZIAŁ LECZENIA ZABURZEŃ
NERWICOWYCH I OSOBOWOŚCI

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
w Starogardzie Gdańskim

O oddziale

W odróżnieniu od pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi, pacjenci ze specyficznymi zaburzeniami osobowości, bardzo często nie są w stanie korzystać z pomocy psychoterapeutycznej w warunkach ambulatoryjnych lub oddziału dziennego. Dlatego Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych tworzy nową ofertę leczenia skierowaną do osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości.

Oddział znajduje się w strukturze Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gd. ul. Skarszewska 7.

Dysponujemy 24 miejscami, dla kobiet i mężczyzn, w trybie otwartym, całodobowym. Oddział pracuje 7 dni w tygodniu. W ciągu miesiąca pobytu jest możliwość skorzystania z czterech przepustek.

Procedura przyjęcia

Na oddział przyjmowane są osoby po ukończeniu 18 roku życia i po przejściu  kwalifikacji. Celem procedury kwalifikacyjnej jest ustalenie czy realizowany na oddziale plan terapii umożliwia pomoc osobie starającej się o przyjęcie.

Pierwszy etap kwalifikacji polega na wypełnieniu  kwestionariusza (kwestionariusz dostępny jest na oddziale , możemy przesłać go pocztą lub mailem).

Po odesłaniu wypełnionego kwestionariusza zostaje ustalony telefonicznie termin konsultacji:    lekarskiej, biograficznej i psychoterapeutycznej.

Umożliwiamy również dwutygodniowy pobyt diagnostyczny.

Po zakwalifikowaniu,  pacjent zostaje wpisany na listę oczekujących. O terminie przyjęcia pacjent zostaje powiadomiony telefonicznie.

Pacjenci nie kwalifikowani do leczenia w oddziale:

– pacjenci z rozpoznaniem schizofrenii,

– pacjenci z zaburzeniem osobowości typu antysocjalnego,

– z wysokim ryzykiem używania przemocy, w trakcie spraw sądowych,

– pacjenci uzależnieni od alkoholu, leków i innych substancji psychoaktywnych, gdy nie spełniają warunku sześciomiesięcznego okresu abstynencji

Terapia

Leczenie odbywa się na podstawie umowy z NFZ.

Zgodnie z limitem czasu trwania hospitalizacji, określonym przez NFZ, trwa do 24 tygodni dla osób z rozpoznaniem zaburzeń osobowości i do 12 tygodni dla osób z rozpoznaniem zaburzeń nerwicowych, odżywiania i snu. Ze względu na psychoterapeutyczny charakter leczenia i czas potrzebny do zbudowania relacji terapeutycznej, sugerujemy pacjentom skorzystanie z maksymalnego, refundowanego okresu trwania hospitalizacji.

Głównymi metodami leczenia są:

– Psychoterapia indywidualna w nurcie psychoanalitycznym i psychodynamicznym
– Społeczność terapeutyczna

Metody dodatkowe to:

– Bioenergetyka wg Lowena
– Psychorysunek
– Psychoedukacja

Stosowana w oddziale psychoterapia indywidualna opiera się na relacji. Regularność i określony czas trwania kontaktu pacjenta z tym samym psychoterapeutą umożliwiają zawiązanie przymierza, w którym pacjent może rozpoznać i zrozumieć nieuświadomione obszary życia wewnętrznego, wpływające na przeżywanie siebie i tworzenie relacji z ludźmi. Dzięki temu dokonuje się zmiana w sferze emocji, myśli i zachowań, która pozwala na dostęp do zdrowszych mechanizmów funkcjonowania. W rezultacie możliwy staje się rozwój osobowości, co w osobistym doświadczeniu może być przeżyte jako zmniejszenie cierpienia i zwiększenie satysfakcji z życia.

Koncepcja społeczności terapeutycznej stwarza przestrzeń dla udziału pacjentów, ich zaangażowania i wpływu na podejmowane w oddziale decyzje, tym samym umożliwia odwołanie się pacjenta do własnej kreatywności i zdrowszych mechanizmów funkcjonowania.  Jednocześnie, w trakcie spotkań, społeczność ma możliwość doświadczenia i omówienia emocji oraz konfliktów przeżywanych przez jej uczestników, wobec których oni sami często są bezradni.  Pozwala to na zrozumienie konfliktów i powstrzymania destrukcyjnych sposobów ich rozwiązywania. Społeczność uczy nazywania i wyrażania emocji wobec innych uczestników, co umożliwia budowanie bardziej satysfakcjonujących relacji z otoczeniem.

Personel

Kierownik:

Bartłomiej Gorlewski : lekarz specjalista psychiatrii, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, w trakcie szkolenia podstawowego w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”

Psychoterapeuci:

Barbara Abrasowicz : psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu

Danuta Barszcz : psycholog, psychoterapeuta, członek nadzwyczajny Polskiego           Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej, szkolenie podstawowe w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej „Trójmiasto”

Krzysztof Naczk : psycholog, psychoterapeuta, ukończone szkolenie w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie

Katarzyna Ziemiańska : psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu PTP, członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

Monika Ponichtera : psycholog, psychoterapeuta w trakcie uzyskiwania certyfikatu
Karina Tybusz : psycholog, psychoterapeuta, członek nadzwyczajny Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychoanalitycznej

Pielęgniarka Oddziałowa:

Alina Mikulska

Pielęgniarki:

Wiesława Peplińska

Marzena Biernat

Małgorzata Hinc

Edyta Kriesel

Martyna Fojut

Mariola Troeder

Monika Krajnik

Grażyna Guz-Rzeniecka

Aneta Czaplewska

Personel pomocniczy:

Marianna Wika

Gabriela Burczyk

Ewa Plicka

Sekretarka medyczna:

Anna Stachowicz

Z oddziałem współpracują w ramach świadczeń ambulatoryjnych:

Agnieszka Kamińska : specjalista psychiatra

Rufin Pienda : lekarz

Kontakt

Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim
Oddział Leczenia Zaburzeń Nerwicowych

Ul. Skarszewska 7
83-200 Starogard Gdański

Tel. 585620600   wew. 2137
Fax 585623650

Email: