kids in action – profil szkoły:

Kids in action to szkoła języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat). Głównym priorytetem szkoły jest stworzenie podobnych warunków do akwizycji języka, w których dziecko przyswoiło język ojczysty. Do osiągnięcia tego celu wszystkie lekcje prowadzone są tylko w języku angielskim. Poza werbalną formą komunikacji wykorzystywane są kontekst sytuacyjny, wszelkiego rodzaju materiały audiowizualne i dotychczasowa wiedza dzieci o świecie. Nieodzownymi składnikami procesu nauczania są także różnorodność podejmowanych działań ruchowych (akcji), muzyka, taniec, śpiew, rytmizowanie całych struktur gramatyczno-leksykalnych. W celu zwiększenia poczucia bezpieczeństwa dziecka zalecana jest także obecność rodzica podczas zajęć. Maluch uczestniczący w kursie kids in action przyswaja w formie zabawy język angielski m.in. poprzez:

– słuchanie
– zaangażowanie wszystkich zmysłów
– zabawę, piosenki
– pozytywne wzmacnianie
– książki
– wizualizacje poznawanego słownictwa
– treningi pamięci
– naukę całych struktur językowych
– historyjki obrazkowe
– zajęcia manualne
– stymulowanie za pomocą wszelkiego rodzaju środków glottodydaktycznych do mówienia
– humor i śmiech

kids in action – dlaczego warto:

– dziecko w szkole kids in action przyswaja język poprzez zabawę w formie zbliżonej do tej, w której nauczyło się języka ojczystego. Dlatego maluch „nie wie”, że się uczy.

– w dzisiejszej dobie normą jest znajomość przynajmniej jednego języka obcego. Dlatego warto umożliwić maluchowi naukę w okresie rozwoju, w którym występuje naturalna zdolność do przyswajania języków.

– akwizycja języka obcego w wieku przedszkolnym, w sposób intuicyjny, angażujący wszystkie zmysły oraz emocje umożliwia nieporównywalnie silniejsze połączenia synaptyczne między neuronami, niż w przypadku tradycyjnego „wkuwania” listy słówek lub zasad gramatycznych. Owe połączenia neuronów stanowić będą bezcenną podwalinę na wszystkich innych etapach nauki.

– opanowanie języka na wczesnym etapie rozwoju umożliwi koncentrację na innych przedmiotach lub innym języku w wieku szkolnym.