Kłopoty z koncentracją uwagi, problemy z impulsywnością i nadruchliwością często są mylone z „niegrzecznym, złym” zachowaniem dziecka. Dlatego też jednym z podstawowych zasad pracy z dzieckiem z ADHD jest uświadomienie rodzicom, że objawy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej nie są winą dziecka, jego rodziców czy nauczycieli. Dziecko z ADHD ma osiągać te same cele, co jego rówieśnicy, ale przy większym nakładzie własnej pracy i dorosłych (rodziców i nauczycieli).

Warsztaty obejmują cykl 10 spotkań trwających 2 godziny.
CENA: 400 zł (500 zł para rodziców)
TERMIN: czwartki 18.00 – 20.00
POCZĄTEK: po utworzeniu się grupy
ZAPISY: tel. 730 133 582