Zapraszamy na bezpłatne jednodniowe warsztaty w ramach projektu „Czas na zmianę” poświęcone problematyce radzenia sobie z trudnymi emocjami (wstyd, poczucie winy, złość, lęk). Warsztaty prowadzą: Alicja Grabska – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia oraz Krzysztof Naczk – psycholog i psychoterapeuta.

Warsztat odbędzie się w małej grupie. Decyduje kolejność zgłoszeń.

CENA: bezpłatnie (współfinansowane przez Gminę Miejską Tczew)

TERMIN: 12 marca w godz. 8.30 – 18.00

MIEJSCE: Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź” w Tczewie, ul. St.Kard. Wyszyńskiego 11

ZAPISY: tel. 730 133 582