Zapraszamy na 9-miesięczną zamkniętą grupę terapeutyczną, która będzie spotykała się raz w tygodniu od 22 września 2018 r. do 15 czerwca 2019 r. oraz w 5 dodatkowych maratonów terapeutycznych.

Grupa jest propozycją dla osób, które chcą przyglądać się sobie i swoim trudnościom poprzez relacje, jakie tworzą z innymi ludźmi. Grupa psychoterapeutyczna umożliwia wzajemne interakcje, jednocześnie stwarza przestrzeń do ich analizowania.

Jest pomocna dla osób, które:

  • pragną lepiej rozumieć swoje uczucia i sposoby zachowania
  • chcą zobaczyć swoje mocne strony, rozwinąć swój potencjał, lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych
  • pragną poznawać siebie i swój sposób funkcjonowania w grupie
  • przeżywają konflikty w relacjach z bliskimi
  • chcą budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi
  • mają problemy wymagające rozwiązania (np.: depresja, nerwica, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, strata bliskiej osoby, współuzależnienie, DDA)
  • szukają dróg wyjścia z trudnej sytuacji życiowej

W celu pogłębienia pracy terapeutycznej odbędą się maratony terapeutyczne w soboty w godz. 9.00-18.00

22 września, 10 listopada, 19 stycznia, 23 marca, 15 czerwca

Prowadzący:

Alicja Grabskacertyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, psychoterapię indywidualną i grupową, m.in. DDA (dla Dorosłych Dzieci Alkoholików). Pracuje w nurcie integracyjnym, które łączy różne podejścia w psychoterapii.

Krzysztof Naczkpsycholog, psychoterapeuta, teolog. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię małżeńską i rodzinną oraz warsztaty rozwojowe. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym

 

Miejsce: Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 11, Tczew

Termin: czwartki 19.00 – 20.30

Koszt: 100 zł za sesję

Maratony terapeutyczne: 160 zł

Zapisy do grupy: po odbytej konsultacji z każdym z terapeutów

Zapisy na konsultację: sekretariat CPP „Więź” w Tczewie tel. 730 133 582
lub bezpośrednio u prowadzących 883 009 455