Od października 2017 r. do czerwca 2018 r. rozpocznie pracę 9-miesięczna zamknięta grupa terapeutyczna. Zapraszamy osoby, które chcą przyglądać się sobie i swoim trudnościom poprzez relacje, jakie tworzą z innymi ludźmi. Grupa psychoterapeutyczna umożliwia wzajemne interakcje, jednocześnie stwarza przestrzeń do ich analizowania.

Przeznaczona jest dla osób, które:

  • pragną lepiej rozumieć swoje uczucia i sposoby zachowania
  • chcą zobaczyć swoje mocne strony, rozwinąć swój potencjał, lepiej radzić sobie w różnych sytuacjach życiowych
  • pragną poznawać siebie i swój sposób funkcjonowania w grupie
  • przeżywają konflikty w relacjach z bliskimi
  • chcą budować bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi ludźmi
  • mają problemy wymagające rozwiązania (np.: depresja, nerwica, zaburzenia odżywiania, zaburzenia osobowości, strata bliskiej osoby, współuzależnienie, DDA)
  • szukają dróg wyjścia z trudnej sytuacji życiowej

Prowadzący:

Alicja Grabska – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia. Prowadzi warsztaty rozwoju osobistego, psychoterapię indywidualną i grupową, m.in. DDA (dla Dorosłych Dzieci Alkoholików). Pracuje w nurcie integracyjnym, które łączy różne podejścia w psychoterapii.

Ks. Krzysztof Naczk – psycholog, psychoterapeuta, teolog. Prowadzi psychoterapię indywidualną, terapię małżeńską i rodzinną oraz warsztaty rozwojowe. Zajmuje się również problemami z pogranicza duchowości i psychologii. Pracuje w nurcie psychodynamicznym i systemowym

Miejsce: Centrum Psychologiczno-Pastoralne „Więź”, ul. St. Kard. Wyszyńskiego 11, Tczew
Termin: raz w tygodniu w czwartki od 19.00 do 20.30
Koszt: 60 zł za sesję (miesięcznie 240 zł)

Zapisy do grupy: po odbytej konsultacji (bezpłatnej) z każdym z terapeutów

Zapisy na konsultację: sekretariat CPP „Więź” w Tczewie lub tel. 730 133 582