Jolanta Czerniga

Osoba Pierwszego Kontaktu w Centrum „Więź”.

Przyjmuje zgłoszenia i kieruje zainteresowanych do odpowiedniego specjalisty. Koordynatorka wolontariatu i zajęć edukacyjnych dla dzieci, animator czasu wolnego, koordynatorka Akademii 50+, Klubów dla Rodzin oraz Wakacyjnych Turnusów dla Rodzin.

Kierownik administracyjno-biurowy w CPP „Więź”.

Ks. Krzysztof Naczk

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Jest dyplomowanym terapeutą Somatic Experiencing® pracując psychofizjologiczną metodą leczenia objawów traumy i chronicznego stresu. Obecnie w trakcie szkolenia obejmującego leczenie traumy rozwojowej w modelu NeuroAffective Relational Model™ (NARM™). Pracował przez kilka lat na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, warsztaty rozwoju osobistego oraz kursy i szkolenia w ramach Szkoły Formacyjnej św. Józefa. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz osób duchownych. Interesuje się zagadnieniami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Ks. Wiesław Badaszek

Ukończył Szkołę Opieki Duszpasterskiej na wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie oraz studia podyplomowe w zakresie bioetyki na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.

Obecnie na studiach podyplomowych z psychoonkologii klinicznej na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Pełni funkcję kapelana Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie.

W Centrum “Więź” prowadzi poradnictwo duchowe oraz konsultacje w zakresie bioetyki.

Roman Łojek

Specjalista psychoterapii uzależnień w procesie certyfikacji. Ukończył Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole Kształcenia Zawodowego na kierunku: “Terapia uzależnień i współuzależnionych”.

Pracuje w Ośrodku Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wejherowie. Prowadzi zajęcia w Fundacji Wieloprofilowego Usprawniania “Od nowa” w Tczewie, gdzie również zajmuje się uzależnieniami behawioralnymi.

Emilia Wolska

Absolwentka studiów drugiego stopnia kierunku finanse i rachunkowość na Uniwersytecie Gdańskim w Gdańsku. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie.

Aktualnie studenta III roku studiów magisterskich na kierunku psychologia w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Sopocie. Ukończyła kurs podstawowy Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (TSR), obecnie uczestniczka kursu TSR na poziomie zaawansowanym.