Maria Krzywicka

mgr pedagogiki, ukończyła Bałtycką Wyższą Szkołę Humanistyczną w Koszalinie. Obecnie nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Starogardzie Gdańskim. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie organizacji zajęć ogólnorozwojowych i plastycznych dla dzieci oraz organizacji czasu wolnego dla seniorów.

W Centrum “Wieź” odpowiada za część merytoryczną zajęć rozwojowych dla dzieci oraz prowadzi zajęcia plastyczno-rękodzielnicze.

Anna Bojahr

Magister pedagogiki – specjalność edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z kształceniem integracyjnym. Jest nauczycielem i logopedą szkolnym.

W zawodzie logopedy realizuje swoje zainteresowania: pedagogiczne, medyczne i językowe. Zajmuje się terapią zaburzeń artykulacyjnych spotykanych najczęściej u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Jej pasją jest fotografia artystyczna.

Dorota Gdaniec

Magister sztuki, absolwentka Akademii Muzycznej im. St. Moniuszki w Gdańsku na kierunku „Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, animacja kultury z elementami arteterapii” oraz Akademii Pomorskiej w Słupsku (Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej z pedagogiką wczesnoszkolną).

W Centrum „Wieź” prowadzi zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami arteterapii dla dzieci oraz „Spotkania z muzyką i słowem pisanym” dla Akademii 50+.

Tomasz Gdaniec

Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego. Interesuje się otaczającym go światem: historią, socjologią, religią, mediami oraz polityką. W Centrum prowadzi zajęcia z historii Polski oraz blog „Historia według Hydraulika”. Do ”Więzi” trafił, bo jak podkreśla, uwielbia kontakt z innymi ludźmi.

Jan Wąsowicz

Magister fizjoterapii. Absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Specjalizuje się w rehabilitacji osób starszych oraz po urazach neurologicznych i ortopedycznych. W Centrum „Więź” prowadzi zajęcia z gimnastyki z elementami rehabilitacji w ramach Akademii 50+.

Ewa Wodzikowska

Członek Zarządu Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalnych All Art w Starogardzie Gdańskim. Działa na rzecz rozwoju kultury i sztuki przez wspieranie inicjatyw kulturalnych, aktywizację środowisk amatorskich i profesjonalnych twórców kultury i sztuki. Zajmuje się również animowaniem i integrowaniem społeczności lokalnej. Działa na rzecz organizacji pozarządowych. Jej pasją jest rękodzieło. Od 4 lat prezentuje swoje prace na kiermaszach.

W Centrum „Więź” prowadzi warsztaty z rękodzielnictwa w ramach Akademii 50+.

Tomasz Baranowski

Z wykształcenia jestem lingwistą. Umiejętności językowe zdobyłem głównie podczas licencjackich oraz magisterskich studiów Lingwistyki Stosowanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poza umiejętnościami translatorycznymi uzyskałem tam uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela języka angielskiego i niemieckiego, ponieważ wiodącą specjalnością, którą obrałem była glottodydaktyka. Do poszerzenia moich kompetencji językowych przyczynił się także roczny pobyt w Bambergu, gdzie studiowałem Anglistykę.

Poza odbyciem kursu pedagogicznego w ramach studiów, ukończyłem także dwuletnie Studium Poradnictwa (counselling) w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz szkolenie z mediacji rodzinnych w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie. W związku z czym pracuję także jako doradca psychologiczny, terapeuta oraz mediator.

Karol Drywa

Teolog, dietetyk. Ukończył także szkolenia z zakresu holistycznych terapii naturalnych uzyskując państwowy tytuł zawodowy naturoterapeuty oraz kurs z zakresu ziołolecznictwa.

Od 2011 roku pracuje w gabinecie Olive Natural Med w Sopocie, w którym wykonuje zabiegi masażu leczniczego z elementami terapii manualnej kręgosłupa oraz prowadzi „Centrum zdrowych jelit” wykonując specjalistyczny zabieg irygacji jelita grubego. Poza tym w dziedzinie dietetyki zajmuje się szczególnie dieto-terapią w chorobach autoimmunologicznych. Ukończył także kurs Doradcy Medycyny Naturalnej wg. św. Hildegardy z Bingen, która scala dotychczasową praktykę, wiedzę i doświadczenie. W Centrum “Więź” prowadzi gabinet promocji zdrowia i poradnictwa żywieniowego w oparciu o medycynę naturalną św. Hildegardy oraz wykonuje masaże lecznicze z elementami terapii manualnej.