Jolanta Czerniga

Osoba Pierwszego Kontaktu w Centrum „Więź”.

Przyjmuje zgłoszenia i kieruje zainteresowanych do odpowiedniego specjalisty. Koordynatorka wolontariatu i zajęć edukacyjnych dla dzieci, animator czasu wolnego, koordynatorka Akademii 50+, Klubów dla Rodzin oraz Wakacyjnych Turnusów dla Rodzin.

Kierownik administracyjno-biurowy w CPP „Więź”.

Barbara Czapiewska

Mgr pedagogiki resocjalizacyjnej, terapeuta leczenia uzależnień od alkoholu, narkotyków, nikotyny, współuzależnienia, DDA. Certyfikowany instruktor terapii ( Certyfikat nr. 189), specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji. Pracuje w nurcie behawioralnym terapii indywidualnej i grupowej. Swoją pracę poddaje comiesięcznej superwizji w Ośrodku Wsparcia Psychicznego – Promedica w Chojnicach, gdzie pracuje jako terapeuta leczenia uzależnień.

Ks. Krzysztof Naczk

Doktor teologii moralnej, psycholog, psychoterapeuta.

Absolwent 4-letniego Studium Psychoterapii oraz Szkoły Terapii Grupowej w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie. Ukończył kurs zaawansowany terapii systemowej prowadzony przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Jest dyplomowanym terapeutą Somatic Experiencing® pracując psychofizjologiczną metodą leczenia objawów traumy i chronicznego stresu. Obecnie w trakcie szkolenia obejmującego leczenie traumy rozwojowej w modelu NeuroAffective Relational Model™ (NARM™). Pracował przez kilka lat na Oddziale Nerwic i Zaburzeń Osobowości w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Starogardzie Gdańskim.

Prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, par, warsztaty rozwoju osobistego oraz kursy i szkolenia w ramach Szkoły Formacyjnej św. Józefa. Oferuje pomoc psychologiczną dla osób życia konsekrowanego oraz osób duchownych. Interesuje się zagadnieniami z pogranicza duchowości i psychologii.

W CPP „Wieź” pełni funkcję dyrektora.

Adelina Jarzemska

Pedagog, doradca życia rodzinnego, absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Nauk Pedagogicznych) oraz Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Wydział Studiów nad Rodziną). Jest członkiem Instytutu Naturalnego Planowania Rodziny wg metody Profesora Rötzera.

W Centrum zajmuje się poradnictwem rodzinnym oraz problematyką naturalnego planowania rodziny.

ks. Stanisław Stolc

Długoletni kapelan Szpitala Specjalistycznego w Chojnicach i Hospicjum Zwiastowania NMP.

Posługiwał także w Ośrodku Nerwic i Uzależnień MAWIKO. Ukończył Studia Podyplomowe z Bioetyki na UKSW w Warszawie. Jest dyrektorem Domu Kapłana Seniora w Chojnicach.

W Centrum „Więź” zajmuje się pomocą duchową.

Martyna Tomaszewska

Mediator wpisany na listę stałych mediatorów przy Sądzie Okręgowym w Słupsku, familiolog, pedagog. Absolwentka studiów I i II stopnia na kierunku Nauki o Rodzinie –  UMK w Toruniu.

Propagator naturalnych metod rozpoznawania płodności. Ukończyła szkolenie specjalistyczne z zakresu mediacji w postępowaniu w sprawach rodzinnych oraz o rozwód i separację w Polskim Centrum Mediacji w Warszawie.

Kamila Kujawska

Magister pedagogiki – specjalność: opiekuńczo-wychowawcza, resocjalizacja, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, oligofrenopedagogika. Aktualnie jest w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii i uzależnień (zaświadczenie nr  351/S/2020).

Na co dzień pracuje z dziećmi z niepełnosprawnością intelektualną i niepełnosprawnościami  sprzężonymi. Od kilku lat prowadzi warsztaty wspierająco-edukacyjne z osobami dorosłymi i dziećmi  w Samorządowym Ośrodku Edukacji w zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice. Uczestniczyła w warsztatach Rozwoju Rodzica (komunikacja, rozwiązywanie konfliktów), w warsztacie  dla Liderów Profilaktyki ,, Jestem wolny nie uzależniam się”, edukacyjnych grupach wsparcia dla osób z problemem alkoholowym i problemem przemocy.

Bliski jest jej nurt psychologii  pozytywnej i humanistycznej. W swojej pracy terapeutycznej pracuje na zasobach człowieka, ważna jest dla niej relacja oparta na współpracy, akceptacji i zaufaniu. W Centrum „Więź” w Chojnicach prowadzi terapię osób uzależnionych, współuzależnionych i ich bliskich.